Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Opravené kapličky v Cudrovicích vysvěceny...

V sobotu 20. června t.r. odpoledne, následně po poutní mši svaté v Mlynářovicích, se konalo žehnání dvou opravených kapliček v bývalých Cudrovicích, jejichž celkovou rekonstrukci obstaralo a uhradilo město Volary. Blízké Cudrovice/Zuderschlag byly v 50. létech 20. století kompletně srovnány se zemí. V 90. létech byl symbolicky obnoven cudrovický hřbitov a na místě bývalého kostela vztyčen kříž... (celé)
Do dnešních dnů se z celé vsi dochovaly jediné dvě výklenkové kapličky, zpustlé a hrozící zřícením. Jedná se o kaple zvané dříve "u Kasrů" (horní, nad cestou k Plešivci) a "u Reichlů" (spodní). Třetí kaple "u Fuchsů" na pastvinách jižně od vsi zanikla v 90. létech. Dávnou cudrovickou tradicí bývalo procesí, které od kaple ke kapli až do Mlynářovic a na Plešivec chodívalo 25. dubna na sv. Marka.

 Žehnání cudrovických kapliček vedli dr. Albert Peter Rethmann, profesor teologické fakulty v Praze a volarský Otec Jindřich za účasti obyvatel Volar, Mlynářovic, zástupců volarské radnice a početně zastoupených cudrovických rodáků ze Spolkové republiky Německo.

 "Těší mě, že se podařilo zachránit historické památky. Těší mě, že se podařilo uchovat stavby, které dotvářejí kulturní krajinu. Těší mě, že se podařilo uchovat to, co cudrovickým rodákům připomíná jejich dětství a bývalé domovy. Ale nejvíc mě těší, že - díky Otci Jindřichovi, farníkům a všem vám přítomným - se do těchto míst navrací zbožnost." - řekl v rámci svého projevu radní města Volary Roman Kozák.

Profesora teologické etiky Alberta-Petera Rethmanna přivedla do Prahy krize na zdejší Katolické teologické fakultě před pěti lety. Vytvářely se nové učební plány a v zahraničí se hledali profesoři s dokončeným akademickým vzděláním, kteří uměli alespoň trochu česky. Rethmann nabídku přijal jako výzvu, ale prohlašuje, že svůj český domov nemá v Praze, ale v jihočeských Volarech...

cudrovice

22.06.2009 08:39:53
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one