Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Volarská kotlina se podobá mělké ženské dlani obkroužené věncem šumavských vrchů a hor. Vprostřed ní leží rázovité město s půvabným okolím. Bylo by škoda hledat ve Volarech pouze a jen jejich jedinečnost, kterou je unikátní roubená architektura alpského typu.

   Stejně půvabné a atraktivní je bezprostřední okolí města. Jeho tvář má hojnost působivých podob, nespočet krajinných úžasů i přemíru malebných zákoutí a uchvacujících pohledů. Stojí za to věnovat mu i jen hodinu či dvě, nemluvě o tom, že svou krásu vám volarská příroda nabízí kdykoliv, pořád a neustále. Ostatně, ani opakovaná cesta není stejná: stačí jen jít v jiném čase, v odlišném počasí či v jiné náladě.

Poznejte ta nejhezčí šumavská humna!

Roman Kozák

(název "šumná" je použit se souhlasem pánů Radovana Lipuse, autora projektu Šumná města a ak. arch. Davida Vávry, autora scénaře -  http://www.sumnamesta.cz -  takže šumné poděkování...) 

...Šumavský špacír zdarma! Rozhledy a výhledy bezplatně! Průzračný vzduch grátis! Aleje věkovité, cesty prastaré, vyhlídky ohromující i dojímavé! Ve Volarech je Šumava nejšumavštější!...

volarská boží muka 01.jpg

Volarské nakladatelství DriftBooks vydalo reedici knihy Romana Kozáka "Příběhy schovanév žule aneb Vyprávění o volarských božích mukách (půldruhého tuctu let poté)", která původně vyšla v roce 1995 v dnes již neexistujícím nakladatelství Jelmo. Kniha vychází s upraveným a aktualizovaným textem, a to v moderní, elektronické podobě, takže si ji můžete během procházky kolem volarských božích muk číst třeba na svém mobilním telefonu, čtečce či tabletu.

Stačilo pár desetiletí, a byla zapomenuta jména venkovských usedlostí, lesních křižovatek i celých měst. Pro lidi, kteří přišli do opuštěných šumavských vsí, jako by historie tohoto koutu světa nikdy neexistovala. Báli se jí jako přízraku, který není radno křísit k životu. Neuměli si přečíst švabachem psanou kroniku nalezenou na půdě, neznali jména světců, kteří chránili jejich domy… Roman Kozák měl však v sobě touhu oživit tato místa příběhy, jež by nás spojily s předchozími generacemi a vrátily krajině ztracenou paměť. Inspiraci hledá v tradičním šumavském folklóru, vzpomínkách pamětníků i ve vlastní fantazii a vše to spojuje perem lidového vypravěče.

Volarská boží muka tak po letech opět obživla a máte-li chuť si je prohlédnout, kniha nabízí také orientační plánek s krátkým průvodcem. Jak píše autor:

"Volarským radit netřeba; všem, kdo absolvovali branná cvičení s buzolami na krku a igelitovými pytlíky na okončetinách, stačí kouknout na přiložené šéma a hned vědí, kudy kam. Pro světoběžníky a přespolní jest - jak my Češi říkáme: pro sichr - uchystáno stručné návodné směrování. Ke všem božím mukám lze kupodivu dojít pěšky, rovněž tak přijet na velocipedu, popř. koňmo či na oslíku. Nesjízdný po diretissimě je jen prudký lesní svah, v němž se nacházejí boží muka „u vodojemů", prudkotonážní je výšlap od kolejí ke kostelu sv. Magdalény. Šťastnou cestu!„

 

  • Ukázku z knihy najdete: ZDE
  • Knihu koupíte: ZDE
Křížová cesta je ztvárnění utrpení Ježíše Krista při jeho poslední cestě na horu Kalvárii (též Golgotu). Obvykle mívá 14 zastavení. Zobrazována bývá buď jako série obrazů v kostele anebo coby řada kaplí v krajině s výjevy z Umučení Páně. Na nejvyšším místě stává kříž nebo Boží hrob. Na Velký pátek se na ní konávají pobožnosti.

Tam, kde legendární Zlatá stezka z Pasova do Prachatic nabízí poslední pohled na Volary, se nachází volarská křížová cesta. V časech baroka tu, ve svazích vrchu Kamenáče, dal Jakub Pinsker z Volar vystavět lesní kapli Bičovaného Spasitele. Za kopcem stával u cesty památný morový sloup a o hodinu chůze dále se nacházelo poutní místo starých Volaranů – Svatá Magdaléna – s dochovaným kostelem z let 1752-54.

Náboženský život 18. a 19. století ve Volarech se nesl v zavedeném duchu katolické víry a celý šumavský rok tu byl provázen zaběhnutým rytmem liturgických obřadů a náboženských svátků. Kaplí a kapliček, božích muk, křížů a křížků, stejně jako obrázků na stromech bychom v tehdejší krajině našli nespočet. Vedle toho se volarští starousedlíci usnesli zakomponovat do přírodního prostředí ještě i symbolické zpodobnění části posvátného Jeruzaléma. Biblickou Golgotou se stal vrch Steinberg čili Kamenáč; křížová cesta čili Kalvárie byla zbudována v jeho jihozápadním svahu s vyhlídkou na město… (celý článek)
křížová cesta 03.jpg
šumná humna....jpg
Posledních pár dní ještě můžete hlasovat v anketě Alej roku 2013. Své želízko v ohni má každý z českých i moravských krajů a vyhlašovat se budou také nejoblíbenější stromořadí v rámci jednotlivých krajů. 

Volarský zastupitel, písmák a romantik Roman Kozák přihlásil do této soutěže alej "Zlatá stezka, též Kalvárka". Vede v trase historické obchodní Zlaté stezky, po níž se ve středověku z podunajského Pasova přes Šumavu do Čec dopravovala sůl. Z Volar vede ke hřbitovu a dále ke křížové cestě na vrchu Kamenáči. Má 195 číslovaných stromů a je dlouhá cca 1 km.

Hlasování probíhá na webu, kde jsou také popisy, fotografie a mapa přihlášených stromořadí. Hlasy mohou lidé posílat až do 11. listopadu. 
51cb277f24634-P1010968.JPG
Ve čtvrtek 24. května proběhne v Národním parku Šumava (NP) jako jedna z četných akcí pro veřejnost slavnostní otevření nové naučné stezky Soumarská rašeliniště. Akce začíná v 10.00 hodin a končí ve 13.00 hodin, program bude dále pokračovat v Novém Údolí otevřením další nové česko – německé stezky (přejezd vlakem).

Návštěvníci Národního parku Šumava můžou na nové naučné stezce sledovat unikátní obnovu rašeliniště. Vznikla u Soumarského Mostu díky grantu z programu Přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Partnerem projektu je muzeum z nedaleké Haidmühle, z jehož iniciativy vznikl podobný projekt naučné stezky na revitalizovaném rašeliništi Haidfilz.


Bezpečný přístup do rašeliniště zajistí turistům 1,5 kilometr dlouhý chodník z fošen, který vede od vodáckého kempu k téměř desetimetrové vyhlídkové věži. Návštěvníci se dozví podrobné informace o lokalitě z pěti tabulí, které jsou instalovány podél stezky. Pro zahraniční návštěvníky pak budou k dispozici informační letáky v německém jazyce.

Pozemek rašeliniště o rozloze téměř 70 hektarů patří městu Volary, které už od počátku se zřízením naučné stezky souhlasí. Poblíže lokality je vlaková zastávka Soumarský Most. Bavorští návštěvníci mohou nasednout na vlak v Novém Údolí...

Délka stezky 1520 m (z toho 601 m po poválce), vyhlídková věž 9,22 m, 7 informačních panelů v češtině a němčině.

Ze zřízení naučné stezky po revitalizovaném rašeliništi na Soumarském mostě by měl volarský „rašelinový mužík“ Hans Schreiber dozajista radost. A nesla-li by jeho jméno, stalo by se tak nanejvýš příhodně. Pojďme si připomenout tohoto slavného volarského rodáka:

HANS SCHREIBER

(nar. 25. 12. 1859 Volary, zemř. 8. 1. 1936 Č. Krumlov)

Hans Schreiber se narodil o prvním vánočním svátku roku 1859 ve Volarech, v rodině obchodníka s lnem. Studoval na prachatickém gymnáziu a českobudějovické reálce, poté na univerzitách v Praze a Vídni. Byl činný ve studentských spolcích, z přírodních věd se zajímal především o botaniku a petrologii, také o fyziku. Získal aprobaci k výuce meteorologie, chemie a technologie na vysoké škole půdních kultur ve Vídni, pak vyučoval na vyšší zemědělské škole v Děčíně, aby se posléze stal ředitelem zimní zemědělské školy ve Stodu u Plzně (1895-1922). Rozsáhlou a nezapomenutelnou vědeckou práci, jíž se proslavil, vykonal Hans Schreiber v oblasti výzkumu slatí a využití rašeliny... (celý článek)

Návštěvníci Národního parku Šumava se mohou těšit na novou naučnou stezku, na které lze sledovat pomalou, ale unikátní obnovu rašeliniště. Pozemek rašeliniště o rozloze téměř 70 ha patří městu Volary, a to již od počátku se zřízením naučné stezky souhlasí... foto © Roman Kozák, Volary
DSCF4479_postcard.jpg
DSCF8026_postcard.jpg
DSCF4275_postcard.jpg
DSCF4510_postcard.jpg

  Nejbližší okolí města Volary lze snadno a dobře poznat prostřednictvém tří značených vycházkových okruhů. Ty vedou z města do tří směrů a nabízejí příjemný nenáročný způsob, jak pohodlnou pěší procházkou shlédnout půvaby volarské kotliny a jejího okolí. Projděte se osluněnými horskými loukami a šťavnatými pastvinami, vychutnejte si daleké rozhledy na vlny lesnatých horizontů, dopřejte si působivé výhledy na majestátní šumavské vrcholy.

  Značení vycházkových okruhů provedli místní znalci a certifikovaní specialisté: značkaři volarského odboru Klubu českých turistů. Značkou je čtverec diagonálně rozdělený na bílý a barevný trojúhelník.

  " ...Vítejte v horském městě, kde se dá chodit po rovině! Na dosah má návrší, na dohled kopce a hory! Vítejte ve Volarech!..."

...už tu máme jaro a sluníčko vás jistě vyláka k procházce. Vydat se můžete z Volar krásnou poutní cestou ke sv. Magdaléně (foto Petr Čmerda - jaro 2008)

zobrazit celou fotogalerii

Volary, sv. Magdalena 001.jpg
Volary, sv. Magdalena 000.jpg
Volary, sv. Magdalena 002.jpg
Volary, sv. Magdalena 003.jpg
I. - červený vycházkový okruh - obrázek

I. - červený vycházkový okruh - obrázek

Alejí k vyhlídce u Křížové cesty a dále Vysokým lesem

Od věže kostela sv. Kateřiny se dáme ulicí vzhůru, kolem ateliéru a galerie Víta Vavřince Pavlíka. Za farskou stodolou odbočíme vpravo do aleje: právě jsme vstoupili na trasu legendární Zlaté stezky (viz text na informační desce)! Čeká nás procházka jednou z nejmajestátnějších alejí na Šumavě! (celý článek)

studio DRIFT : foto Kozák Roman, grafická úprava Čmerda Petr

01 podzimní poetická alej.jpg
02 podzimní poetická alej.jpg
03 podzimní poetická alej.jpg
04 podzimní poetická alej.jpg
vOLARY - ČERVENÝ OKRUHAč listopad teprve začíná, většina listí již spadla a tak nádherné podzimní barvy jsou tytam... Přesto i toto období, zdánlivě šedivé, má své kouzlo. Pojďme se projít po červeném městském okruhu - staletou alejí kolem zahrádkařské kolonie až k obnovené Křížové cestě. Mohutné větve vytváří dojem tak trochu strašidelného tunelu, který vás zve do říše skřítků, elfů a víl... CELÁ FOTOGALERIE ZDE  (foto Petr F. Čmerda)
II. zelený vycházkový okruh - obrázek

II. zelený vycházkový okruh - obrázek

Lukami pod Bobíkem k vyhlídce u menhirů

Ven z města nás od kostela severním směrem vyvede klidná Mlynářovická ulice. Kolem bývalého pivovaru dojdeme k zajímavé dřevěné věži, která připomíná slávu volarského dobytkářství: kdysi sloužívala k sušení hovězích kůží... (celý článek)

 

foto Petr F. Čmerda © 2008  (zobrazit celé)

po modré 01.jpg
po modré 02.jpg
po modré 03.jpg
po modré 04.jpg
III. - modrý vycházkový okruh - obrázek

III. - modrý vycházkový okruh - obrázek

Po vyhlídkách okolo Lískového vrchu

Od železniční stanice vyjdeme kolem hotelu Chata (ano, postaven českou menšinou v roce 1931 jako „chata Klubu čs. turistů“) k základní škole. Za ní odbočuje vlevo prastará alej: tudy vedla původní cesta k Lenoře a tudy se vydáme se i my. Povšimněte si kořenů stromů zauzlovaných žulou, vodou i celými věky… (celý článek)

Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one