Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Volary na nejstarší fotografii Šumavy...

Rudolf Bruner - Dvořák - Volary 1900Je jistě potěšitelné a zajímavé, že podle studií německých badatelů I. Jordana, M. Franka a P. Praxla je nejstarší přesně datovanou fotografií ze šumavského regionu záběr právě z Volar po požáru roku 1863. Jen málo mladší je snímek rodného domu Adalberta Stiftera v Horní Plané pocházející od vídeňského fotografa Johanna Schneidera... (celý článek)

***********************************************************************************

Počátky fotografování na Šumavě  jsou tak zatím zahaleny tajemstvím, které by mohl poodhrnout jedině důkladný výzkum v muzeích po obou stranách hor. Podněty k bádání o šumavské fotografii přicházely nejprve z německé strany: Paul Praxl v roce 1981 uveřejnil v souvislosti s výstavou v Muzeu  Šumavy v Pasově studii Die photographische Entdeckung des Böhmerwaldes (Hoam, ročník 34, 1981, s. 315-316). Následovala kniha I. Jordan Photographie im Böhmerwald 1880-1940 ( W. Ennsthaller, Steyr, 2.vyd. 1984), která spolu s knihou M. Frank (Land und Leut im mittleren Böhmerwald in alten Fotos. Morsak Verlag, Grafenau 1986) patří k základní literatuře pracující s autentickým svědectvím fotografie Šumavy. V knize I. Jordan uvádí jako nejstarší přesně datovanou fotografie ze šumavského regionu  záběr z Volar  po velkém požáru roku 1863, který je uložen - ovšem  v reprodukci - v muzeu v Pasově.  Jen málo mladší je snímek rodného domu  Adalberta Stiftera v Horní Plané  pocházející od vídeňského fotografa  Johanna Schneidera  s letopočtem 1867.

   Autorem prvního cyklu fotografií z české části Šumavy byl Ignác Kranzfelder, jehož nejstarší záběry souvisely se stavbou železnice Plzeň - Železná Ruda v letech 1874 -77. Ve stejné době se na turisticky vděčných lokalitách pohyboval s fotoaparátem také František Fridrich z Prahy, tehdy vůbec nejvýznamnější vydavatel fotografií. Z let 1881- 82 pochází cyklus snímků Šumavy, jejichž autorem byl Jindřich Eckert, první český krajinářský fotograf.

   Vedle fotografů “turistů“ zde působili také fotografové místní, kteří se ovšem zabývali především ateliérovou fotografií. Prvním fotografem, žijícím a fotografujícím přímo na Šumavě, byl patrně Franz Veits ve Volarech, jehož první portréty jsou známy z roku 1868. Patrně prvním fotografem v Prachaticích byl Emil Wangemann, uváděný jako fotograf v roce 1866.  První významní fotografové v Sušici jsou spojeni se jménem umělecké rodiny Quastů, z nichž Gustav Adolf Quast se věnoval fotografování nejen Sušice, ale i blízké části Šumavy.

    V počátcích šumavské fotografie sehrály významnou roli jak nejbližší větší města, tak centra vzdálenější: Český Krumlov, České Budějovice a Pasov. V jihočeské metropoli byl 1884 založen Der Deutsche Böhmerwaldbund, který si objednal u tamního fotografa Josefa Woldana sérii snímků ze Šumavy. Množstvím a kvalitou snímků s ním mohl ve stejné době soupeřit M. Kopecký z Vimperka, inzerující „vlastní nakladatelství“. V létě 1887 pozval na Šumavu fotografa z Meranu Bernharda Johannese pasovský Waldverein, který ještě v témže roce vydal soubor jeho  velkoformátových světlotisků.

    Začátkem roku 1880 přišel do Volar a posléze do Českého Krumlova Gotthard Zimmer. Po jeho smrti 1886 se za dva roky stal vedoucím jeho fotografického závodu Josef Seidel. Všestranný a talentovaný Seidel dosáhl ve fotografii vynikajích úspěchů a můžeme jej označit za nejvýznamnější osobnost šumavské fotografie vůbec. Od roku 1891 zahájil fotografickou živnost v Českém Krumlově také Josef Wolf, který stejně jako Seidel působil ve svém ateliéru celý život. Roku 1889 přišel do Pasova ze Žitavy Alphons Adolph, který se brzy zařadil mezi nejvýznamnější vydavatele pohledů na Šumavu, neboť jeho série byly v té době místopisně nejpestřejší. Dalším z významných fotografů, který tehdy vstoupil s fotoaparátem do šumavských hvozdů z české strany, byl František Krátký z Kolína, který jako první zachytil obyvatele Šumavy ve všedních každodenních situacích.

Studie K počátkům fotografie na Šumavě je součástí velké knihy o Šumavě, vydané nakladatelstvím Baset

Autor Pavel Scheufler vyučuje dějiny fotografie na FAMU...

Rudolf Bruner - Dvořák - Volary 1900

27.01.2009 15:53:16
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one