Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Roman Kozák - Menhir, rondel, kromlech

Slovo menhir znamená dlouhý kámen. Vztyčené menhiry jsou nejstaršími stavbami na světě. Ano, nejstarší menhiry jsou o několik tisíc let starší nežli pyramidy. Menhiry nestavěli jen dnes tolik oblíbení Keltové, ale už i jejich dávní předchůdci. Menhiry stávaly samostatně, ve skupinách, v řadách a nebo v kruzích (rondelech). Skupině menhirů s kamenným překladem ve formě ploché střechy se říká dolmen. Menhirům osazeným do kruhu se říká také kromlechy. A jeden takový kromlech stojí i u Volar... (celý článek)

  „ Kámen… Fascinující, mlčenlivý, nehybný. Zatímco oheň a voda jsou živly rychlé a těkavé, zájladní vlastností kamene je trvání. Je to strážce, jehož se nijak podstatněji nedotýká plynutí času. Co se do kamene otiskne, zůstane zachováno na celá tisíciletí. Proto naši dávní předkové umísťovali na důležitá místa kámen jako svědka přísahy, smlouvy, jako strážce hranice či posvátného místa,“ píše Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie a dodává:  

  „Naši předkové jako by byli posedlí budováním kamenných linií (a také kruhů a vztyčováním velkých kamenů), nelitovali pro tento úkol času ani námahy. Zřejmě šlo o něco, co jim připadalo životně důležité, co zajišťovalo další existenci rodu a kmene.“

    Geolog Václav Cílek hovoří v podobném duchu: „ Kameny jsou významnými nositeli paměti a citového náboje krajiny. A pokud dnes uznáváme památné stromy jako jednu kategorii ochrany přírody, mělo by totéž platit i pro památné kameny.“

     Historik Jan Bauer v knize o Č. Budějovicích zase píše: „Poznatky o silových polích v zemi využívaly od pradávna různé kultury při zřizování kultovních míst jako byly svatyně, posvátné

háje, jeskyně, studánky, kopce, skály a samozřejmě také sídliště. Uvědomovaly si nezbytnost harmonie mezi zemí a člověkem, spíše instinktivně než rozumově cítily její potřebu. My se řídíme jen zásadami územního plánování a vytvořili jsme odosobněná obytná sídla, kde jediným kritériem jsou povrchové komunikace a inženýrské sítě. Ale naši předkové byli vybaveni přirozeným citem pro krajinu, pro ducha místa, tedy genia loci, kterého tak obdivujeme v některých nepoškozených centrech měst, na hradech a zámcích nebo v dlouhodobě obývaných vesnicích nezbavených půvabné lid. architektury. Velké monumenty z ranných dob lidstva (jako svatyně Stonehenge, kamenné řady v Carnacu či egyptské a mayské pyramidy), stejně jako ještě i středověké katedrály byly postaveny právě na takovýchto ohniscích silových polí.

    Budějovický autor Pavel Kozák o kruzích z kamenů uvádí, že:  „Kromlechy mají schopnost funkci menhirů zvyšovat. Střed disponuje všemi funkcemi menhiru, které zde jsou ovšem mnohotvárnější a na vyšší úrovni. Vně působí jako ochrana území před škodlivými účinky geopatogenních zón a jiných telurických proudů a záření. Zároveň povzbuzuje růst rostlin a jejich odolnost. Velikost tohoto kruhového pole může být v rozmezí od desítek metrů po několik kilometrů.“

   Vztyčení kamenného kruhu nad volarským Starým městem není tedy nic nového. Přestože Šumava byla osidlována jako jedna z posledních oblastí u nás, přinejmenším již Keltové sem přicházeli. Keltský kmen Bójů je nejstarším jmenovitě známým lidským uskupením obývajícícím českou kotlinu, která po něm má i své jméno: Boiohaemum čili Bohemia. Název sousedního Bavorska (Bayern) má podobný základ a značí „lidé přišlí z Bohemie“. Keltové hledali na Šumavě zlato a postupovali m.j. proti proudu Vltavy a Blanice. Vody těchto řek tečou za volarskými humny... 

 

   Předkřesťanské kultury využívaly energetických linií procházejících krajinou. Jinými slovy, kultovní i obytná místa nebyla zakládána nahodile, nýbrž s využitím pravidel tzv. posvátné geometrie. Následujícím údajům lze buď věřit anebo je považovat za pouhou topografickou hříčku, avšak: spojnice keltského oppida v Třísově s menhiry na Světlých Horách u Strážného prochází právě přes Volary. Spojnice keltského sídliště Obří hrad u Stach s horou Luč nad Čertovou stěnou u Vyššího Brodu rovněž protíná naše město. A spojíte-li vrchol Třístoličníku s Volary, leží na prodloužení této přímky i hrad Hus a města Husinec a Písek.

   „Je těžké vzpomenout si na všechno, co už jsme jednou věděli,“ uvádí Pavel Kozák, „ale čím dříve se o to pokusíme, tím větší máme naději…“ 

30.03.2008 23:22:03
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one