Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Historie pivovarnictví ve Volarech

V srpnu letošního roku byla po padesáti letech obnovena tradice volarského pivovarnictví alespoň v podobě malého hostinského pivovaru, který je součástí Městského hotelu Bobík. Pojďme si v několika příbězích z pera Romana Kozáka připomenout historii volarského piva. A začneme od začátku…
 
Kdy vlastně vznikl volarský pivovar?
text: Roman Kozák
 
volarský pivovar 03.jpg
Řeklo by se, že uvést konkrétní datum nemůže být nijak těžké. Avšak projděme se pestrou historií a uvidíte, že to zase až tak jednoduchá odpověď není. Právo vařit pivo měly Volary již v 16. století, přesněji v létech 1503 až 1558. Pak jim bylo vrchností odňato a volarští museli po dvě století odebírat pivo nejprve z Drslavic a poté z Prachatic.

Nové snahy volarských o právo na vlastní pivo se objevily roku 1810, ale souhlas vrchnosti volarští získali až roku 1825 a tak není divu, že z plánů sešlo. Teprve po dalších čtyřiadvaceti létech, v roce 1849, zažádalo devět volarských občanů společně o souhlas k vaření piva a založení měšťanského pivovaru. Žádost jim však byla roku 1851 zamítnuta jak okresním úřadem, tak ministerstvem vnitra.

Oněch devět volarských měšťanů snilo svůj sen i nadále a po uplynutí dalších devíti let, v roce 1860, svoji žádost zopakovali. Odpověď na sebe dávala opět dlouho čekat - a do toho přišel v létě 1863 zhoubný požár Volar. Na stavbu pivovaru rázem nebylo pomyšlení, neboť bylo třeba od základů vystavět celý střed města a desítky vyhořelých rodin se musely vzpamatovat ze ztrát na majetku a živnostech. Ale požár Volary nezdrtil a město prokázalo obdivuhodnou životaschopnost. Pověstnou lesní kalamitu po vichřici z října 1870 volarští dokonce dokázali proměnit ve zdroj peněz a následný rozkvět města. V dubnu 1871 byly Volary císařem Františkem Josefem II. povýšeny na město a záhy došlo k uskutečnění myšlenek na vznik volarského pivovaru.

Pojďme sledovat kroky - a data - této cesty. Na schůzi dne 16. května 1873 bylo rozhodnuto, že stavba pivovaru bude financována z prodeje polomového dřeva, a zároveň byl založen výbor pro stavbu pivovaru. Že by právě toto datum bylo oním zrozením pivovaru? To sotva, neboť shoda na jedné schůzi je jedna věc a uskutečnění velkolepého záměru věc druhá. Zvláště když každému bylo od počátku jasné, že půjde o běh na dlouhou trať. Již napřesrok, v březnu 1874, byly dokončeny první plány včetně rozpočtu a jen o pár měsíců později, přesně 14. července 1874, byl na staveništi proveden první výkop. Ovšem pozor, stavební povolení bylo okresním hejtmanstvím vydáno až více jak o rok později, v srpnu roku 1875! Stavba komplexu sklepů a budov byla rozsáhlá a vyžádala si velkého množství peněz, objemu stavebních prací i času. Voda pro pivovar se vybírala z pěti pramenů.
volary - pivovar 01.jpg
V roce 1876 se společenstvo pivovarského výboru oddělilo od obce a nechalo si zaregistrovat vlastní stanovy. Stavba pokračovala i v průběhu roku 1877, ale pivovar stále nebyl hotov. Lze to pochopit i proto, že vznikal největší objekt ve městě. V září 1878 byl vyhlášen konkurs na sládka, do něhož se přihlásilo neuvěřitelných 48 zájemců. Volarští si za sládka vybrali Huga Ulma z Jirkova, který býval sládkem Prvního akciového pivovaru v Plzni (pozdější Gambrinus). Nový sládek do svého šumavského působiště přijel v únoru 1879. Krátce předtím již byl uložen do sklepů led z nového pivovarského rybníka. Dne 24. února 1879 vydalo okresní hejtmanství v Prachaticích povolení k zahájení provozu volarského pivovaru. První zkušební várka byla v novém pivovaře uvařena 5. dubna 1879, poté následovaly další. Pivovarský výbor určil, že dnem prvního veřejného čepování volarského piva bude neděle 24. června 1879. Tak se i stalo. Událost byla pojata jako slavnost a konala se v přilehlém pivovarském parku. Spojení jiskrné šumavské vody a zkušeností sládka z nejlepšího pivovaru na světě přineslo fantastický výsledek s úžasnou chutí. Přítomní jednomyslně konstatovali, že pivo z nového volarského měšťanského pivovaru je výtečné!

A teď zkuste říci, jaký že rok máme tedy vlastně považovat za dobu vzniku volarského pivovaru? Je jich na výběr hned několik: 1873 - zakládací schůze, 1874 - první výkop, 1875 - stavební povolení, 1876 - osamostatnění pivovarského družstva, 1879 - nástup sládka, první várka a první veřejné čepování piva. Nu, co s tím? Nezbude než se dále nořit do starých papírů a lejster. Při troše štěstí lze objevit některý z propagačních materiálů volarského měšťanského pivovaru. Třeba níže uvedený reklamní inzerát z roku 1930, v němž se volarský pivovar chlubí svou tradicí a výslovně zde sám o sobě uvádí, že byl gegründet čili založen roku 1875.
pivoWallern016.jpg
volarský pivovar 04.jpg
volarský pivovar 11.jpg
reklama - volarský pivovar.jpg
volarský pivovar 12.jpg
volarský pivovar 13.jpg
pivovar 02 001.jpg
pivovar 02.jpg
volarský pivovar 03.jpg
volarský pivovar 04.jpg
P3280926.jpg
01.09.2014 13:57:49
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one