Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Nakupujte "férově"...

Fair TradeKdyž už se na našich stránkách věnujeme obchodu a nakupování - rád bych upozornil na jednu možnost, jak při nakupování vyjádřit, že nám není lhostejný lidský osud kdekoliv na světě. Globální hospodářská krize je termín, který nás momentálně válcuje a vytváří atmosféru strachu. Strachu z toho, že budeme muset omezit svou, jinak bezbřehou, spotřebu všeho materiálního... (celý článek)
Západní svět však zatím žije v neuvěřitelném blahobytu a to i ti, kteří se považují za chudé a málokdy si uvědomíme, že tři čtvrtiny světa žijí skutečně v nedostatku a bídě, a že náš blahobyt na jejich chudobě tak trochu parazituje. Proto již v šedesátých létech vzniká první aktivita humanitárních organizací, která vyustila do projektu s názvem "Fair Trade" - neboli "spravedlivý obchod".

Obchod není ve své podstatě dobrý ani špatný - záleží na tom, jak se provozuje. Současný způsob obchodování bohužel často znevýhodňuje malé výrobce a výrobce z rozvojových zemí a vede k mnoha negativním společenským i ekologickým jevům...

Zatímco tedy jedna skupina zemí prosperuje stále více a více, jiné skupiny zemí navzdory svému zapojení do mezinárodního obchodu a značné otevřenosti národních ekonomik prosperují stále stejně špatně. Jednou z velmi zásadních příčin této situace je stávající nastavení systému mezinárodního obchodu, které je výhodné jen pro některé. S rozpadem koloniální soustavy se rozvojové země sice vymanily z politické závislosti na bývalých koloniálních velmocích, přetrvala však závislost ekonomická s jejím nedůležitějším aspektem – přesunem bohatství z periferií do center.

Výdělky pěstitelů, kteří vyrábí produkty naší denní spotřeby jako je káva, čaj nebo kakao, jsou z výše popsaných důvodů opravdu žalostné. Pěstitelé často nedokážou pokrýt ani náklady na stravu pro sebe a svou rodinu, nemluvě o dalších výdobytcích, jako je školné, zdravotní ošetření nebo sociální pojištění. Coby spotřebitelé těchto výrobků se přitom o podmínkách výroby a situaci pěstitelů z rozvojových zemí prakticky nic nedozvíme.

Fair Trade je zatím svým rozsahem jen slabou odpovědí na současnou situaci. Mnoho spotřebitelů o možnosti nakupovat výrobky ze Spravedlivého obchodu buď neví, nebo zjistí, že Fair Trade výrobky nejsou vždy dostupné. To však nic nemění na faktu, že spravedlivý obchod je velmi mocným a účinným nástrojem rozvojové spolupráce, který znevýhodněným výrobcům, jejich rodinám i širšímu okolí umožňuje, aby se o sebe dokázali postarat sami. Principy Fair Trade je lidská důstojnost, ne zoufalství. Férovém obchodě, který lidem dává to, co jim patří, ne charita a dobročinnosi. Respekt a spolupráce, ne vykořisťování.

Formou ekologicky šetrné výroby a sociálně odpovědného obchodního partnerství podporuje Fair Trade zemědělce z chudých zemí. Fair Trade dokazuje, že krátkodobý zisk nemusí být hlavním obchodním kritériem.

Pomáhá pěstitelům s přechodem na ekologické zemědělství.
Platí drobným pěstitelům cenu, která pokrývá náklady na výrobu a na důstojné živobytí a dovoluje jim investovat. Minimální cena 1,21 $ za libru je jim zaručena a dále příspěvky na projekty místního rozvoje a za bioprodukci. Z jednoho balíčku férové kávy, která je vždy nakupována přímo, dostanou producenti něco mezi 15 a 20 %.
Platí výrobcům část z ceny předem, což usnadňuje získat v případě potřeby úvěr za rozumných podmínek.
Podporuje autonomní rozvoj místních komunit na základě jejich specifických potřeb.


Koncem 80. let výrobky s označením Fair Trade začaly pronikat i do běžných obchodů, nejen do specializovaných obchůdků a kanceláří humanitárních, rozvojových, církevních a ekologických organizací. Bylo proto třeba vytvořit jasnou záruku, symbol, který by spotřebitelům garantoval skutečně férový původ výrobku. Proto začaly vznikat certifikační organizace. První z nich byl holandský Max Havelaar, postupně následovaly další iniciativy.

zdroj net

Veškeré informace získáte zde: FAIR TRADE

Informační materiály (downland .pdf):

Manuál o Fair Trade

Fair Trade v Čechách

10.01.2009 14:33:02
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one