Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Právo vědět - právo na informace

V poslední době jsem se několikrát setkal s dotazem, jakým způsobem se dozvědět určité konkrétní informace od úředníků, či že vám třeba po ústním dotazu na městském úřadu nebylo odpovězeno, anebo, že by jste chtěli určitý odbor upozornit na věci, které vás trápí a rádi byste věděli zda se v uvedené věci bude něco dít.
  Právo vědět - právo na informaci je jedním ze základních práv v dobře fungující občanské společnosti. Ale protože naše společnost se tyto věci zatím ještě učí a protože se občas setkáte s určitou neochotou ba přímo arogancí u lidí, kteří tuto povinnost vůči vám mají splňovat, je dobré si říci, jak nejlépe postupovat, abychom se nakonec skutečně námi požadované informace dobrali.
  Prvním a základním požadavkem ve styku s úřadem je vše podávat písemně a to prokazatelnou formou - tedy například doporučeným dopisem, nebo ještě lépe nechat si vaši písemnou žádost nakopírovat přímo u úředníka, po kterém informaci žádáte, a převzetí originálu si nechat od něj potvrdit.
  Úřad by měl odpovědět pokud možno ihned (?), bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení dotazu - ve zvláštních případech může úřad tuto lhůtu prodloužit až na 60 dnů.
Pokud úřad vaší otázce neporozumí musí vás do 15 dnů požádat o upřesnění. Pokud je vámi požadovaná informace již někde zveřejněna musí vás úřad taktéž na tuto skutečnost upozornit a to opět do 15-ti dní.
Musíte také počítat, že určité informace vám úřad poskytnout nemůže ba přímo nesmí (např. osobní údaje, státní či obchodní tajemství apod.)
Úřad má informace poskytovat v zásadě zdarma, ale může po vás požadovat úhradu nákladů, které budou nutné k pořízení např. kopií, odesláním apod.
Na podrobné informace koukněte zde:

http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=p&x=132050

24.02.2008 19:16:46
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one