Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

HANS SCHREIBER – „rašelinový mužíček“ z Volar

Ze zřízení naučné stezky po revitalizovaném rašeliništi na Soumarském mostě by měl volarský „rašelinový mužík“ Hans Schreiber dozajista radost. A nesla-li by jeho jméno, stalo by se tak nanejvýš příhodně. Pojďme si připomenout tohoto slavného volarského rodáka:

HANS SCHREIBER

(nar. 25. 12. 1859 Volary, zemř. 8. 1. 1936 Č. Krumlov)

Hans Schreiber se narodil o prvním vánočním svátku roku 1859 ve Volarech, v rodině obchodníka s lnem. Studoval na prachatickém gymnáziu a českobudějovické reálce, poté na univerzitách v Praze a Vídni. Byl činný ve studentských spolcích, z přírodních věd se zajímal především o botaniku a petrologii, také o fyziku. Získal aprobaci k výuce meteorologie, chemie a technologie na vysoké škole půdních kultur ve Vídni, pak vyučoval na vyšší zemědělské škole v Děčíně, aby se posléze stal ředitelem zimní zemědělské školy ve Stodu u Plzně (1895-1922). Rozsáhlou a nezapomenutelnou vědeckou práci, jíž se proslavil, vykonal Hans Schreiber v oblasti výzkumu slatí a využití rašeliny... (celý článek)

Nejprve si rozšířil vzdělání a zkušenosti na rašeliništích v Německu (Brémy, Braunschweig), aby pak v roce 1897 na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách založil pokusnou stanici. V rašelině byla tehdy spatřována slibná budoucnost; bylo na ni nahlíženo jako na slabší náhradu ropy. Vyskytovala se zejména v chudších horských oblastech a úkolem výzkumu bylo najít její co nejširší průmyslové využití. Dosud byla rašelina jen sušena na topivo a stelivo. Nové technologie hledaly cesty, jak z ní získávat maziva, oleje a další průmyslově využitelné látky. Konečným důsledkem mělo být ekonomický vzestup dotčených oblastí.  

Režim školy ve Stodu, kde se učilo jen pět zimních měsíců, umožňoval Schreiberovi věnovat každoročně sedm měsíců cestám za rašeliništi nejen Čech, Rakouska a Bavorska, ale celé Evropy. Postupně Schreiber osobně navštívil a odborně prozkoumal 246 rašelinišť na Šumavě, 63 v Bavorsku, 68 ve Vorarlbersku, 124 v Solnohradsku, 22 míst v jižních a 185 v severníchČechách, tedy více jak 700 lokalit. Procestoval také Skandinávii, Pobaltí, Dánsko, Belgii, Nizozemí, Švýcarsko, Francii, severní Itálii a další oblasti, ponejvíce na svém bicyklu. Prokázal tak i obdivuhodnou fyzickou kondici a vytrvalost, nemluvě o jazykových schopnostech. Vzhledem k jeho postavě a vášnivému odbornému zaujetí získal mezi volarskými usedlíkypřezdívku „rašelinový mužíček“.

 V roce 1900 založil a patnáct let vedl odborný časopis rakouskoněmeckého rašelinového spolku, který zanikl v důsledku světové války, když si předtím dokázal získat víc zahraničních odběratelů než domácích. Spolek za svou činnost získal roku 1904 v Berlíně stříbrnou plaketu ministerstva zemědělství, Schreiber sám pak byl oceněn čestnou cenou. Obdobného, avšak nejvyššího ocenění se spolku i Schreiberovi dostalo také o dva roky později v Liberci. V budějovickém nakladatelství Moldavia vyšla Schreiberova kniha Slatě a vřesoviště Šumavy. Volarský rodák byl dlouhodobě přední osobností výzkumu rašelinišť a korespondenčním členem řady zahraničních odborných spolků; čestné členství mu udělila i Společnost pro rašeliniště USA.   

 Hans Schreiber vedl osvětové a vzdělávací kursy, vedle toho se zajímal i o historii svého oboru. Navzdory své zcestovalosti měl k rodné Šumavě natolik silný vztah, že svou vášeň pro sbírky směřoval rovněž na svou domovinu. Byl to právě Hans Schreiber, kdo inicioval vznik prvního muzea Šumavy a to v Horní Plané. Ve svém životě i díle spojoval touhu po pokroku, úctu k minulosti i činorodost. Schreiberovými slovy řečeno:„Zemřelí mají být ctěni, avšak živí mají pracovat!“

Schreiberův rodný dům nad kostelem v ulici 5. května č. p. 145 dodnes stojí, na hřbitově je k vidění jeho hrob (Schreiberovo jméno na náhrobním kameni doplňuje titul „Direktor“).

 text: Roman Kozák, 2011

Ilustrační foto ze serveru „Kohoutí kříž“. Zde si také můžete přečíst krásný úryvek textu Hanse Schreibera Rašelinné jezírko (Oko slati) z knihy Auen und Filze des Böhmerwaldes (1922)

rodný dům

 

20.11.2011 21:26:35
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one