Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Tři "jednou ranou" - aneb kolem vod šumavských

Vypadá to, že letní teploty nějakou tu dobu vydrží a tak vás to určitě potáhne k vodě. Proto vám snad příjde vhod malý tip, jak navštívit "tři šumavské vodní atrakce" v jeden den... (vice)
Vše začneme v obci Nová Pec, která leží na březích Lipenské přehrady. Osvěžte se před dlouhou cestou ve vodách ještě "čerstvě vltavských", neboť Lipno v těchto místech teprve nabírá na objemu.

Nyní však již vklouzněte do bot turistických, a křepkým krokem vyražte na autobusovou zastávku, kterou najdete blízko vlakového nádraží. Tady již bude čekat bus směr Jelení Vrchy, který jste si samozřejmě předem našli v Jízdním řádu! Informace a mapku najdete: ZDE.

Druhou vodní atrakcí, kterou zde najdete bude Schwarzenberský plavební kanál. Úžasná a fenomenální technická památka z dob ne zas až tak minulých. Bude-li vaše plánování dokonalé, tak možná spatříte ukázku plavení dříví. Jinak můžete navštívit Na Jeleních Vrších, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, ve stodole domu č.p. 13 expozici o plavebním kanálu. Expozice dostala jméno KANÁL EXPO.

Hlavním exponátem výstavy KANÁL EXPO se stala velká plastická mapa krajiny kolem Schwarzenberského plavebního kanálu, kraje mezi Vltavou na severu a řekou Große Mühl na jihu, mezi Svatým Tomášem na východě a Studenou Vltavou na západě. Je na ní horský hřeben Šumavy od Vítkova Hrádku přes Bärensteinu, Sulzbergu, Smrčinu, Plechý, Trojmeznou horu až po Třístoličník, rozsvítit lze „Starý kanál“ od ústí do řeky Große Mühl u Damreithu přes hlavní evropské rozvodí v osadě Růžový Vrch po Jelení Vrchy, „Nový kanál“ od Jeleních Vrchů po potok Světlá voda nedaleko hranic s Bavorskem. Najdete na něm nejen současné vesnice, v nich mají domky červené střechy, ale i ty zaniklé, tam jsou domky se střechami šedými.

Na patnácti tabulích v expozici najdete informace o pralesích jižní Šumavy, které se po stavbě kanálu staly zdrojem palivového dříví pro císařské hlavní město Vídeň, o Josefu Rosenauerovi, staviteli plavebního kanálu, o historii plavebního kanálu, o plavení dříví na kanálu, o historii osídlení jižní Šumavy, o těžbě a přibližování dříví, o vlivu kanálu na „plavební“ lesy, o využití kanálu po roce 1945 a jeho postupném zániku, o „Starém“ i o „Novém“ kanálu, o plavebním kanálu v Rakousku, o Plešném jezeru, o obnově plavebního kanálu, o přírodě okolo plavebního kanálu a o plavebním kanálu a turistice. 

Nuže a nyní se plni historických dat a údajů vydáme do "mírného" kopečka, abychom navštívily třetí krásnou vodní plochu - Plešné jezero.

Tato ledovcová perla se nachází na úpatí nejvyšší hory české strany Šumavy - Plechý (1378 m) v nadmořské výšce 1089 metrů. Plešné jezero je jedním z pěti ledovcových jezer na české straně Šumavy. Jezero je elipsovitého tvaru o délce 540 m a šířce 150 m, má rozlohu 7,48 hektarů a maximální hloubka činí 18,3 m. Z jezera vytéká Jezerní potok, který se u Želnavy vlévá do Vltavy. Asi 200 metrů od hráze jezera se rozkládá 6 hektarové kamenné moře ledovcového původu. Nad hladinou jezera se tyčí skalní Jezerní stěna vysoká asi 330 m, tvořena světlou dvojslídnou hrubozrnou tzv. plöckensteinskou žulou. V Plešném jezeře roste vzácná vodní rostlina šídlatka jezerní a vody jezera od roku 1791, kdy byla čelní morena opatřena výtokovým zařízením, sloužily k napájení Schwarzenberského plavebního kanálu. 
Pokud vám zbyla ještě nějaká síla, tak se rozhodně vyplatí "vyškrábat" se na plošinu nad jezerem, kde byl v letech 1876 - 1877 postaven Stifterův pomník ze šumavské žuly s vyhlídkou na jezero, šumavské předhůří i oblast dnešního Lipna. Na pomníku jsou vytesány citáty ze Stifterova díla: "AUF DIESEM ANGER, AN DIESEM WASSER IST DER HERZSCHLAG DES WALDES" (Na tomto trávníku, u této vody tepe srdce lesa), "LIEG IN HOHES GRAS GEBETTET, SCHAUE SEHNEND NACH DER FELSWAND" (Natažen ve vysoké trávě, dívám se toužebně po skalní stěně).

Možností, jak zpět je několikero - takže to ponechám již vašemu uvážení a vaší odvaze... Šťastnou cestu.

28.07.2008 23:48:57
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one