Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Petr Čmerda - Tanec obrů

„…neboť tam je stavba z kamene, jakou by nikdo v našich časech nedovedl zbudovat. V těchto kamenech je tajemství a uzdravující síla. Obři dávných dob je přinesli z dalekých končin. Není mezi nimi jediného kamene, který by neměl kouzelnou moc…“

Merlin  -  Legenda o Cathoir Ghall

…a tak se jednoho dne vydává král Ambrosios se svým vojskem do Irské země aby tento „tanec obrů“ stojící na hoře Kildare získal. Kouzelník Merlin svou tajuplnou nadpřirozenou silou přenáší vzduchem tyto monumenty, aby na pláni Wiltshire vzniklo Stonehenge…

(celý článek)

   Jistě každého z nás již napadla otázka: Odkud pocházím? Jak to  bylo v dobách dávných? Kdo jsou mí předci? Je vše skutečně tak, jak nám předkládá tzv. oficiální věda? Kdo a proč postavil pyramidy? Kdo a proč stavěl ohromné kamenné chrámy?

   Jako téměř neviditelná nit se mezi obecně přijímanou verzí vine příběh zcela jiný, jenž hovoří o zlatém věku lidstva. Který hovoří o úspěšných a vysoce civilizovaných národech. Hérójové, Hyperborejci, Atlanťané a další a další…Budeme někdy znát tuto hlubokou neprobádanou minulost? Není písemných záznamů, není svědků.

   Ale vlastně – opravdu není? Já pevně věřím, že se nám jednou podaří objevit, rozluštit a naladit se na hutné vibrace skal, hornin a kamenů. To jsou přeci svědkové dějů starých třeba i miliony let. Kameny se jednou stanou neocenitelnou kronikou lidstva. A to jistě věděli nám neznámí megalitičtí hrdinové a stavitelé. V kamenech, které jsou po celém světě uloženy na posvátných místech do podoby posvátných symbolů je uloženo jejich poselství a čeká až nalezneme ten správný klíč, ten správný kód. Jsou jako obrovské harddisky naplněné triliony gigabajtů dat, komunikující mezi sebou pomocí geomantických sítí a sdílející tak historii lidstva, světa i vesmíru…Možná onen tak úpěnlivě hledaný „kámen mudrců“ máme dennodenně před sebou, jen to zatím netušíme.

   Proto jsem rád, že právě ve Volarech bude stát jedna částečka této neuvěřitelné kamenné sítě – snad bych se to i odvážil nazvat „geostounet“. A navíc jsem přesvědčen, že sem neomylně patří. Snad tu kdysi i byly kameny mapující náš kraj, ale díky době nevšímavé a kruté k věcem pohansky posvátným zřejmě skončily jako stavební materiál. Kolega Roman Kozák si dal tu práci a pokusil se zmapovat geomantickou síť, která by mohla naším městečkem proudit a jeho zjištění jsou jistě pozoruhodná. Spojíte-li určitá významná historická místa zjistíte, že Volary leží přímo v průsečíku těchto linií (plánek najdete na našem webu). Volary jsou tedy přirozeným lokálním „serverem“ kam se sbíhají informace z okolí, který je však  bohužel dlouhodobě v poruše. A tak jako správní správci sítě musíme s pomocí země, vody, ohně i vzduchu provést restart a obnovit proudění té úchvatné síly…

    Naším králem Ambrosiem, který se vydává do daleké země severočeské zachránit část této obrovitánské kroniky, se stává ing.Pavel Polák. Naším kouzelníkem Merlinem se stávají ing.Řežábek a ing.Kašpar vládnoucí tajuplnou silou strojní a finanční. Naším Hyperborejcem (či snad hyperborcem?) stává se Roman Kozák, který vše zařizuje, vyřizuje, obvolává a zajišťuje. Našimi Héróji se stávají všichni ti, kteří se v sobotní dopoledne podíleli na stavbě rondelu – Martin Janda, Martin Bláha, bratři Petr a Libor Mrkvičkovi, manželé Zíkovi, paní Poláková, paní Cigánková, spisovatel Pavel Brycz, hudebník Zdeněk Souček a další.

Dík samozřejmě patří také paní Marii Veselé, která poskytla pozemek kam byl kromlech umístěn.

   Kameny několik dní před vlastní stavbou již leží na místě a aklimatizují se. Nasávají atmosféru a přelaďují se na novou frekvenci. Osahávají Volary nehmotnými doteky a vstřebávají šum okolních lesů. Neviditelná energie skenuje auru každého z nás a vše se ripuje do bílé ruly. Chodíme po večerech vkládat ruce na jejich drsný povrch, abychom pak v sobotní dopoledne byli poznáni a pozváni zahájit vlastní usazování. Toto místo si kameny vybírají samy a jejich řeč je nám tlumočena skrze plexus solaris Druida… na 170 lidiček se schází u jedenácti majestátních členů nového kromlechu. Přichází západ slunce a také čas uvedení systému do chodu.

   Živou vodou z obou pramenů vltavských a medovinou z pláství včel cornwallských jest požehnáno velitelkou kmene a taktéž mystická baraka driudem provedena. Bardi Zdeněk Souček a Petr Mrkvička písněmi z plání Jiné země zpívanou nářečím lidu Tuatha de Danaan zahajují tuto večerní seanchais…

Poslední paprsky slunce dopadají na tváře bójských bojovníků   kruhem světla bude restartován kamenný kruh volarský – proběhne přihlášení do kronik akašických – vibrace bude zakódována.

 Heslo pro vstup do systému jest vyřčeno:

GABRETA – GO BRAH !

pfc © 2007

27.03.2008 16:46:45
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one