Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Zajímavé čtení

driftujte svobodně....jpg

Z naší historie / Předem se omlouvám všem adjunktům, frajtrům, gardistům, maršálům, hófrátům, bafuňářům, uctívačům kožených rajtek i hodnostářům a zřízencům všech armád, služeb a sborů, jestliže zrovna jejich či jimi obdivovaný stejnokroj v následující přehlídce nenajdou. Chybí kupříkladu nejen šoféři autobusů ČSAD či zaměstnanci ministerstva pošt a telegrafů, ale i svazáci, gestapo a leckdo další. Na druhou stranu netřeba ani stát v haptáku ani salutovat; z fotografií čiší především vzpomínky, ať již nostalgické či poučné.

Bývaly doby, kdy mundúr (šumavsky nářečně „muntua“) byl známkou prestiže a postavení, tudíž o něj usiloval kdekdo, od pohřebních zřízenců přes obecní bubeníky po nádražní vrátné. Přednostenská šavle mívala stejný význam jako manažerské audi a inspektorská zahrádka působila tehdy stejně jako dnes značkový dotykový komunikátor. V současnosti je však i ministrem obrany tzv. prašivý civil, ze stejnokrojů železničářů zmizelo už i okřídlené kolo a chce-li dnes celebrita zaujmout, hm, nenasadí si tuhý límec či péřový chochol, nýbrž naopak svlékne prádlo včetně spodního …

Nabízím vám přehlídku uniforem, co prošly Šumavou, a to tak, jak se mi jejich fotografie nashromáždily v krabici od průklepáků (ví-li ještě vůbec kdo, co byly průklepáky a kopíráky zač). Nejde o sbírku, neboť je neúplná, nekoncepční a neodborná. Jen z oné krabice cítím leckdy libý závan dob, do nichž právě muntua vnášel jistá pravidla, nepochybný lesk a vědomí nejen řádu, ale i povinnosti, odpovědnosti a sounáležitosti.

TEXT © Roman Kozák, 2012

(Pozn.: Žádné z vyobrazení není staženo z Internetu, všechna se fyzicky nacházejí v archívu R. Kozáka)

ROMAN KOZÁK – UNIFORMY, CO PROŠLY ŠUMAVOU  (pdf 4,7 MB)
václav kořínek ve VolarechAkustika, světlo, stín, prostor, nástroje z úsvitu lidských dějin - nádvoří volarského muzea tepe rytmem megalitických vibrací, didgeridoo bručí tajuplné termití zpěvy a ode zdí se odráží šamanův léčivý zpěv. Harmonizuje nejen jednotlivé buňky a neurony v našich tělech, ale přímo i naše emoce a  pocity...

Je známo, že šamané všech dob a končin světa, stejně jako tibetští mniši, indičtí nádajógíni, uměli vědomě léčit zvukem. Ukázalo se, že právě dnes, v době globálního zamoření a znečištění na všech úrovních (morální, rozumové a duchovní, ale i hlukové), je zvuk, hudba, ale i obyčejný lidský hlas, jeho dalekosáhlý vliv na člověka, tím nejlacinějším ale i nejúčinějším léčebným prostředkem... (viz celý článek)


roman kozák pasov zpátečníKnížka volarského spisovatele Romana Kozáka se věnuje minulosti, ale i současnému dění okolo železniční tratě Volary – Pasov, která nedávno oslavila 100 let od svého vzniku. Knížka obsahuje nejen historické fotografie, ale zachycuje i Pošumavskou jižní dráhu v Novém Údolí, která je “nejkratší mezinárodní železnicí světa”, osud vagónu zlata, který američtí vojáci našli v Haidmuehle v květnu 1945, ale i popis toho, co se na Šumavě v údolí Studené Vltavy děje nyní…Vydal dr. Radovan Rebstöck, Sušice, 2010


ukázka z knihy:

"...srdce každého romantika a drážního nadšence zaplesá při představě, že by trať Nové Údolí - Pasov bylo možno projet. Horská dráha jak má být, se vším všudy: s tunely, viadukty, strmými spády a výhledy! S člověkem to cuká a trhá, jen jen vyskočit a běžet na nádraží. Rozrazit dveře do čekárny 2. třídy a u okénka pokladny vyhrknout: „Pasov zpáteční, prosím!“ A zatímco kasírka s blonďatým drdolem po paměti zaloví v terniónu, na šaltru cinknou drobné. Zřízenec v modrém mantlu vychází se zvoncem na perón, řinčí a melduje: „Vlak do Pasova přijíždí na první kolej! Račte, ctěné obecenstvo!“ Vida, u okénka je volno. Pakr chvátá s nakládkou rychlozboží, ještě vyhodit balík novin a převzít poštu. „Odjééézd!“ velí výpravčí a přes rameno semaforu se převalí oblak páry. Hm, jestlipak je už na odbočce postaveno na Volno? A bude mít dnes službu ta hezká okatá konduktérka...?

   Staré jízdní řády nepíšou o okaté konduktérce nic, zato nabízejí zajímavé drobnosti, z nichž lze rekonstruovat různá období provozu na šumavských tratích. Na zaniklém úseku té nejzajímavější můžeme vyčíst i jména všech stanic a zastávek, které výše zmíněný průvodce tratí neuvedl..." Roman Kozák, Pasov zpáteční
Jistě každého z nás již napadla otázka: Odkud pocházím? Jak to  bylo v dobách dávných? Kdo jsou mí předci? Je vše skutečně tak, jak nám předkládá tzv. oficiální věda? Kdo a proč postavil pyramidy? Kdo a proč stavěl ohromné kamenné chrámy?

Jako téměř neviditelná nit se mezi obecně přijímanou verzí vine příběh zcela jiný, jenž hovoří o zlatém věku lidstva. Který hovoří o úspěšných a vysoce civilizovaných národech. Hérójové, Hyperborejci, Atlanťané a další a další…Budeme někdy znát tuto hlubokou neprobádanou minulost? Není písemných záznamů, není svědků.

Ale vlastně - opravdu není? Já pevně věřím, že se nám jednou podaří objevit, rozluštit a naladit se na hutné vibrace skal, hornin a kamenů. To jsou přeci svědkové dějů starých třeba i miliony let. Kameny se jednou stanou neocenitelnou kronikou lidstva. A to jistě věděli nám neznámí megalitičtí hrdinové a stavitelé. V kamenech, které jsou po celém světě uloženy na posvátných místech do podoby posvátných symbolů je uloženo jejich poselství a čeká až nalezneme ten správný klíč, ten správný kód. Jsou jako obrovské harddisky naplněné triliony gigabajtů dat, komunikující mezi sebou pomocí geomantických sítí a sdílející tak historii lidstva, světa i vesmíru…Možná onen tak úpěnlivě hledaný „kámen mudrců" máme dennodenně před sebou, jen to zatím netušíme... (celý článek)
volarské menhiry.jpg

Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni – Zájemci o historii najdou na webu vynikající nástroj k bádání a prohlížení obecních a školních kronik celého jihočeského kraje. Digitální archiv je webová aplikace, která badatelům a zájemcům o historii on-line přes internet zpřístupňuje digitalizované materiály a sbírky Státního oblastního archivu v Třeboni a Státních okresních archivů Jihočeského kraje.

Volary zde najdete celkem ve čtyřech kronikách:

1871 – 1943 – Gedenkbuch der Stadt Wallern  (ZDE KLIKNĚTE)
1945 – 1959 – Pamětní kniha města Volary (ZDE KLIKNĚTE)
1960 – 1974 – Pamětní kniha města Volary II (ZDE KLIKNĚTE)
1975 – 1986 – Pamětní kniha Města Volary III (ZDE KLIKNĚTE)

Je zajímavé vracet se zpátky časem. Je dobré nezapomínat.

POZOR! Všechny digitalizované materiály jsou chráněny platným autorským zákonem ! Veškerá práva na zveřejnění a rozmnožení reprodukcí náleží jednotlivým vlastníkům archiválií, jejichž souhlas je nutný k případnému dalšímu využití snímků. Snímky jsou poskytnuty pouze za účelem on-line prohlížení v digitálním archivu SOA v Třeboni, jejich kopírování, distribuování, prodávání, využití v jiných projektech apod. je zakázáno. IP adresy návštěvníků a jejich pohyb v digitálním archivu se monitoruje a zaznamenává.

Návrší, kde stojí Volarské menhiry, je i v mapách nazýváno U lip. Stojí tu dvě staré, několik nových zde vysazených vzalo díky vandalům za své. Nyní je ohrožena i jedna z těch původních. Staticky na tom nebyla nikdy dobře, nicméně příčinou vylomení části koruny mohl být náraz náklaďáku s dlouhým dřívím, který značka neznačka si to tudy zřejmě nedávno hrnul a vzal s sebou i jednu ze spodních větví.

S naplánovaným kácením nesouhlasili někteří ze strážců menhirů a nabídli se, že se pokusí strom zachránit a zároveň zajistit bezpečnost. Práce proběhnou v několika etapách. V té první byla odstraněna část koruny směřující nad veřejnou komunikaci. V další etapě bude zredukována i druhá kosterní větev, tak aby se celá koruna odlehčila. Dále se provede zastřešení dutiny a uvažuje se i o statické vazbě. Lípa je vitální strom a  i po takto „drastickém“ zásahu obrazí. Nová koruna se bude pravidelně udržovat a strom může na svém místě zůstat ještě řadu let.

ing. Martin Janda, 

Nezávislé dokumenty českých a zahraničních režisérů abyste v kinech nebo televizi pohledali, ovšem šance, jak nahlédnout do kuchyně dokumentaristů přesto existuje.

Jedná se o online portál pětice festivalů Doc Alliance a portálu Doc Air pro Video on Demand. Server nabízí cca 500 dokumentárních i tzv. experimentálních filmů, z nichž cca 40% je možné sledovat v českém nebo slovenském jazyce, zbytek je opatřen anglickými titulky.

Každý měsíc přibude zhruba dvacet nových filmů navíc a vy si tu streamingem nebo stažením vybraných kousků uděláte obrázek o tom, čím se v současné době zabývají nezávislí dokumentaristé světa.

Pečlivě vybírané filmy jsou k dispozici celoročně zdarma nebo za drobný poplatek, který se liší od zvoleného formátu a pohybuje se mezi pětadvaceti až sto korunami.

Zkrátka portál, který je podle slov Heleny Třeštíkové "snem každého dokumentaristy"...

www.docalliancefilms.cz

zpěv křídelV druhém svazku edice Dech života volarského nakladatelství Stehlík tentokrát najdete fascinující fotografie ptáků z celého světa. Barevné snímky Pavla Bačeho umocňují nadčasové texty známých osobností (Gary Snyder, Jan Skácel, Margaret Cravenová, Iva Bittová, Forrest Carter, Erazim Kohák, Romain Rolland, Miloslav Nevrlý a další), které sestavil Ivo Stehlík. Podstatou knihy je však její duch nezastíraného obdivu a lásky k ptačímu světu, k přírodě, důraz na zachování jejího plného potenciálu, svobody a divokosti. Na konci knihy jsou veřejnosti představeny dvě nevládní organizace, které se zabývají zkoumáním a ochranou ptáků -  Česká společnost ornitologická a křesťanská organizace A Rocha. Součástí publikace je také podrobný seznam použité literatury a seznam vyobrazených ptáků, který dává celé knize punc svérázného poznávacího atlasu s více než padesáti druhy opeřenců.

Knihu můžete zakoupit ZDE

Úryvek z knihy čtěte ZDE

Rondel volarských menhirů se stal v sobotu místem, kde si své ano řekli mladí keltští snoubenci Bára a Petr. Oddávající druid Roman Kozák uspořádal obřad dle starokeltských zvyků. Celou slavnost podbarvila hudba prachatické Beltiny se speciální písní Barca´s wedding song a dobovou atmosféru dotvořili členové sdružení Celtica Bohemica…

CELÁ FOTOGALERIE ZDE

DSCN1610u.jpg
P1180770.jpg
P1180793.jpg
P1180802.jpg
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one