Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Zemědělské družstevnictví - Ladislav Feierabend

Zemědělské družstevnictví v Československu

Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952   

černobílé fotografie, tabulky

z anglického originálu Agricultural Cooperatives in Czechoslovakia přeložila Naďa Johanisová

v nakladatelství Stehlík: 2007, vydání 1.

formát: A5, 161 stran

ISBN 978-80-86913-03-2

Běžná cena: 179,- Kč  

Ojedinělá studie překvapivě rozsáhlého, rozmanitého a fungujícího družstevnictví v Československu za první republiky, které bylo základem národního hospodářství. Dnes může být inspirací pro ty, kteří hledají alternativy k ekonomickému modelu současné společnosti... (celá anotace)

 

                      

 


 

 

Pokud slyšíme o zemědělském družstevnictví, vybaví se nám zřejmě JZD sedmdesátých a osmdesátých let, plnící směrnice sjezdů KSČ, popřípadě ještě kolektivizace let padesátých. Málokdo ale ví, že před těmito tragickými událostmi, jejichž dobový popis v knížce též najdete, vzkvétaly v naší vlasti po mnoho desetiletí tisíce venkovských družstev skladištních a hospodářských, úvěrních, zpracovatelských, spotřebních, elektrárenských a dalších, které vznikaly svobodně, spontánně a zdola. Síť svépomocných sdružení pomohla rolníkům uniknout z drápů lichvářů, modernizovat svá hospodářství, zhodnotit a výhodně prodávat své produkty, elektrifikovat i jinak zvelebovat své obce. A co bylo snad ještě významnější: dodala jim sebedůvěru, protože svá družstva zřídili a spravovali sami, bez pomoci charity či státu.

   Předválečná zemědělská družstva v sobě dokázala skloubit prvky solidarity i soukromé iniciativy. Byla příkladem kontroly ekonomické moci – ekonomické demokracie. Jaký měla družstva vliv na život první republiky? Proč o nich dnes víme tak málo? Knížku, která vzbuzuje tyto a další otázky, napsal její autor v exilu v roce 1952 a po padesáti pěti letech se dostává poprvé k českým čtenářům.

   ,,Tragický příběh likvidace zemědělských družstev v zemi a jejich nahrazení novými pseudodružstvy se zlověstným přídomkem ,,jednotná” se přitom čte jako zpráva o dávné a nikdy nevyšetřené vraždě. Byla to vražda dvojnásobná. Nejenom že byla právně zlikvidována konkrétní existující družstevní společenstva, ale postupně a účinně byla znehodnocena i celá družstevní myšlenka. Ambivalence až odpor k pojmu ,,družstvo” je u nás do té míry silný, že při diskusích o překladu knížky mi kdosi navrhl, zda bychom neměli hovořit spíše o kooperaci nežli o družstevnictví, abychom neodradili potenciální čtenáře. Celý tento překladatelský počin ale vychází z přesvědčení, že bychom se měli cíleně a usilovně snažit o resuscitaci, či dekolonizaci, nejen pojmu ,,družstvo” v jeho původním významu, ale celého komplexu ekonomických přístupů, vycházejících z přesvědčení, že vzájemná solidarita a pomoc na straně jedné a svoboda na straně druhé se nevylučují – naopak tvoří dvě strany stejné mince. To je podle mého názoru nejdůležitější sdělení Ladislava Feierabenda dnešku...

   ...Menšina praktiků a teoretiků ve sféře sociálního podnikání a sociální ekonomiky jde dál. Na převládající ekonomický model hledí kriticky, jasně vidí jeho širší problematický kontext. Jejich cílem není zahrnout ty, kteří vyčnívají, do převládajícího ekonomického systému. Namísto toho se pokouší, nenásilně a zdola, nabídnout alternativu – ekonomický systém přátelský přírodě i k lidem, který by nebyl závislý na trvalém ekonomickém růstu a hledal by cesty k potravinové a energetické bezpečnosti i ekonomické demokracii. Finanční cíle by v tomto systému byly rovnocenné cílům sociálním a environmentálním, peníze by se proměnily z pána ve služebníka. Možná se mýlím, ale cítím, že Ladislav Feierabend by plul na této druhé lodi s námi.”  Naďa Johanisová, překladatelka

 

 

Profil autora: Ladislav Karel Feierabend se narodil v roce 1891 v Kostelci nad Orlicí. Po právnických studiích nastoupil r. 1917 místo tajemníka Ústřední jednoty českých hospodářských družstev. Díky skvělé erudici, pracovitosti a mimořádným charakterovým vlastnstem se stal roku 1930 vrchním ředitelem Kooperativy. Zastával řadu vrcholných družstevních, veřejných i mezinárodních funkcí. Byl mj. Členem představenstva Centrokooperativu, předsedou Plodinové burzy v Praze, předsedou Čs. obilní společnosti.

   Po Mnichově se stal ministrem zemědělství a v této funkci setrval až do ledna 1940, kdy bylo vyzrazeno jeho členství v odboji. Ze dne na den musel za velice dramatických okolností uprchnout před nacisty do zahraničí. V londýnské exilové vládě působil nejprve jako ministr bez portfeje, později jako ministr financí. Odešel z ní v únoru 1945, protože nesouhlasil s její politickou linií.

   Po návratu do vlasti se shledal s rodinou, která strávila válku v koncentračních táborech, ale musel čelit nesmyslnému obvinění z kolaborantství v komunistických médiích. Opakovaně a veřejně se stavěl proti narůstající komunistické moci. V roce 1948 byl nucen znovu uprchnout, tentokrát se mu podařilo vzít s sebou celou svoji rodinu. Od roku 1950 žil v USA, kde působil jako redaktor Hlasu Ameriky a napsal paměti, které vyšly česky v letech 1994-1996 pod titulem Politické vzpomínky. Zemřel náhle v r. 1969, v rodinném kruhu na dovolené v Rakousku.

   Písemná pozůstalost L. K. Feierabenda je uložená v archivu Hoover Institution, Stanford, CA. Obsahuje pečlivé a podrobné podklady k pamětem, které plně potvrzují odbornou, názorovou a mravní integritu jednoho z nejvýznamnějších českých politiků – gentelmanů pohnuté doby.

 


20.07.2008 12:39:26
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one