Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Zastupitelstvo

Veřejné zastupitelstvo města Volary se koná jedenkrát do měsíce, většinou poslední pondělí v měsíci (nemusí být pravidlem). Každý občan má možnost a právo navštěvovat toto shromáždění a má taktéž možnost vznést zde v diskuzi svůj nápad, návrh či snad stížnost. 

Pokud se nám to časově podaří, budeme pro vás zastupitelstvo sledovat a pokusíme se jej komentovat a upozornit na nejdůležitější věci. Informace o činnosti rady a zprávu o zastupitelstvu také najdete na oficiálních stránkách města

Komunální volby v říjnu 2010 potvrdily a posílily pozici dosavadní koalice Nezávislých HRM, ČSSD a ODS, která dohromady získala dvě třetiny mandátů. Své posty přesvědčivě obhájila starostka města Martina Pospíšilová (nezáv. HRM) i místostarosta Ing. Robert Pročka (ČSSD). Kromě nich tvoří Radu města v tomto období dále Mgr. Vít Pavlík, Roman Kozák (oba nezáv. HRM) a Ivo Rolčík, DiS (ČSSD). Po 12 měsících činnosti Rady města Volary přinášíme bilanci její práce, doplněnou o nejdůležitější informace a události, které přinesl rok v životě zastupitelského sboru, městských organizací, městského úřadu a našeho města vůbec... (celý článek)

Třista kilometrů nových hipostezek – také kolem Volar... Město Volary na základě včerejšího rozhodnutí zastupitelstva vstoupilo do místní akční skupiny (MAS) Chance in nature – LAG. Jedním z prvních projektů, na kterém budou spolupracovat místní podnikatelé je budování sítě hipostezek a hippoodpočívadel právě v okolí Volar.

„Projekt sítě hipostezek v Jihočeském kraji je zaměřen na podporu venkovského cestovního ruchu. Výstupem projektu je po identifikaci a projednání souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí, nově tři sta kilometrů tras pro hipoturisty v Jihočeském kraji. Hipotrasy jsou marketingově podpořeny novými mapamy, propagačním klipem a internetovými stránkami http://www.jihoceskehipostezky.cz/. Výstupem projektu je také nově dvacet hipoodpočívadel v rámci Jihočeského kraje.“ Uvedla Martina Neubauerová – Chance in nature-local action group – koordinátorka projektu.

Nové hipostezky budou v přírodě velmi dobře značeny a doplněny informačními cedulemi s mapami. Značení stezek bylo provedeno v rámci metodiky Klubu českých turistů směrovými ukazateli a značením barvami. V případě hipostezek je to barevné kolečko v bílém čtverci. Nejdůležitější stezky jsou stezky červené, pak následuje barva modrá, zelená a odbočky a místní okruhy jsou žluté.
Součástí druhé části projektu, s navazující realizací, je 20 nových tzv. hipoodpočívadel (s dokončením v 06/2012), na kterých si bude moci po dlouhém cestování odpočinout kůň i jezdec.

 

Ve Volarech s přehledem vítězí Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, které do voleb vedla současná starostka Martina Pospíšilová. Hnutí získalo v zastupitelstvu šest židlí. Nejvíce preferenčních hlasů pak získala Martina Pospíšilová.

Ve Volarech má zastupitelstvo toto složení: (celá na volary.eu)

V pondělí 21.12. 2009 se ke svému letošnímu poslednímu jednání sešlo třináct zastupitelů města Volary. Chyběl ing Mrkvička. Z důvodu nemoci se omluvila paní Mazurová. Jednání bylo usnášení schopné, a tak úderem sedmnácté hodiny zahajuje starostka města Martina Pospíšilová tuto důležitou schůzi, kde se bude rozhodovat o podobě rozpočtu města na rok 2010…(celé)
V pondělí 9.11.2009 se sešli zastupitelé města Volary, aby řádně zvoleni ve svobodných volbách rozhodovali o osudu našeho městečka. Možná se ptáte, proč to najednou komentovat tak pateticky? Já si myslím, že rozhodně stojí za to si alespoň tímto drobným způsobem připomenout letošní výročí – 20 let od sametové revoluce. Ano, už dvacet let užíváme možností svobodné demokratické společnosti. Vždyť právě vámi zvolené zastupitelstvo, možnost jej veřejně navštívit a beze strachu komentovat – to je úžasné vítězství…(celé na Volary.eu)
Jaro vtrhlo na Šumavu bez klepání, toužebně očekávané námi všemi. Slunce se odráží v posledních zbytcích sněhu a příroda se oklepává z dlouhého útlumu. Vlhké louky se začínají stydlivě zelenat, teplý větřík pročesává zauzlované větve bříz a keře „kočiček“ se mazlivě protahují. Vše kolem bobtná, pučí a klokotá… Do této rozverné jarní atmosféry se schází našich patnáct zástupců, neboť i naše městečko konečně svléká studenou šupinatou kůži zimy a je potřeba se pustit do další práce…(celé)
Ze zákona o obcích vyplývají pro občana základní práva, která by v podrobnější podobě měla být obsažena např. v jednacím řádu zastupitelstva obce... (celý článek)
Letošní rok čekají naše město rozsáhlé investiční akce, rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že bude vyrovnán z dotací, které Volary získaly z EU fondů. Pokladnou proteče něco kolem osmdesáti milionů korun...

Nezisková nevládní organizace Transparency International v rámci projektu Průhledné komunální rozpočty shromáždila rozsáhlé množství informací, které můžete využít, máte-li zájem a chuť problematice městského rozpočtu alespoň trochu porozumět, případně se do jeho tvorby zapojit... (celý článek)

Veřejná zastupitelstva - archiv 07 - obrázek

Veřejná zastupitelstva - archiv 07 - obrázek

Zastupitelstvo - archiv 2007.pdf  169.29kB

V minulém roce jsme se snažili důkladně sledovat činnost našich zvolených zastupitelů a činnost rady města.


Průběh některých veřejných zastupitelstev jsme pro vás zaznamenali v tak trochu "odlehčeném" tónu.


Minulý rok byl první ohnivou zkouškou nových lidí ve vedení města po volbách v roce 2006. Myslím, že každý, kdo alespoň trochu sleduje dění kolem sebe musel zaznamenat změnu politického ovzduší a musel zaznamenat změny k lepšímu. Ne, není vše ideální - ale ideální stav je již ze své podstaty tak trochu "idealizovaná" záležitost. Jsou věci, které nás stále tlačí - například kausa "motokros na pile"  - ale nechme se překvapit rokem letošním.


Uvidíme, zda to bude překvapení příjemné či nikoliv...

Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one