Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Volary: zastupitelstvo duben 2009 - aneb "...žádali jste?"

Jaro vtrhlo na Šumavu bez klepání, toužebně očekávané námi všemi. Slunce se odráží v posledních zbytcích sněhu a příroda se oklepává z dlouhého útlumu. Vlhké louky se začínají stydlivě zelenat, teplý větřík pročesává zauzlované větve bříz a keře „kočiček“ se mazlivě protahují. Vše kolem bobtná, pučí a klokotá… Do této rozverné jarní atmosféry se schází našich patnáct zástupců, neboť i naše městečko konečně svléká studenou šupinatou kůži zimy a je potřeba se pustit do další práce…(celé)
Takže první kropenaté vajíčko přináší místostarosta v podobě zprávy o činnosti rady. Z grantu jihočeského kraje bude opravena kaplička u zahrádkářské kolonie. Byla vybrána firma na realizaci parkoviště na sídlišti u bloků 280/281. Byl vybrán projektant na nové kolumbárium na hřbitově. Připravuje se studie na revitalizaci sídliště Míru. Připravuje se oprava hasičské věže –tzv. sušárny. Prvního dubna se rozjela oprava ulic Česká a Příčná z grantu, který město získalo na sklonku minulého roku.

Následuje zpráva finančního výboru z úst předsedkyně komise paní Mazurové a zastupitelstvo se seznamuje s návrhy na rozpočty příspěvkových organizací a se závěrečným účtem města, který potvrdil, že účetnictví funguje bez větších problémů.

Čeřit klidnou vodu začnou až naše vodovody a kanalizace…Z temných hlubin země se vynořují představy popraskaných rezavých trubek, strašidelných labyrintů a je slyšet cvakání krysích drápků…Do prosluněných myslí některých zastupitelů vtrhne temná voda a protrhne stavidla obav o naši budoucnost. Co když něco praskne, co když nás čeká kolaps vodovodů, co když přistane UFO…expresivně hlaholí ing. Cigánek podpořen Mgr. Míkovou. Kutejme, kopejme, opravujme a nehleďme na to, kdy, kde a co to bude stát… Proč se neobnoví kanalizace, když opravujeme komunikace?!!, ptají se titíž zastupitelé.
Projekt opravy komunikace Česká, Příčná byl připravován dlouho, a s obnovou kanalizace se nepočítá z důvodů, že náš řad skutečně není až tak úplně v katastrofálním stavu, což nám potvrdil i bývalý místostarosta pan Krátký spolu s ing. Mrkvičkou. Navíc - vzpomenout si na takovouto nákladnou opravu v den, kdy se zahajuje stavba je vskutku trošku pozdě. Dotace nás navíc nutí dodržet termíny – ten je v  případě České stanoven na 14. srpna 2009.
Tento spor se rozhořel při schvalování Plánu obnovy, který předložila společnost VaK. Město je povinno odvádět do fondu oprav či investovat do vodovodů a kanalizací každoročně určitou částku. Plán obnovy předpokládá, že město bude investovat až 4,5 milionu korun, což je v těchto dobách nereálné. Letos je v rozpočtu vyhrazena částka 1,8 milionu. Tato částka se odvíjí od ceny vodného a stočného, kterou město letos nezvedalo. V budoucnosti bude bohužel zřejmě nutné cenu zvednout. Určitě stojí za to připomenout, že město Volary má zatím téměř nejlevnější vodu v kraji…

A to už se dostáváme k tomu, proč jsem tento fejeton nazval „…a žádali jste?“ Bohužel stále žijeme v zajetí představy, že se „někdo“ o všechno musí postarat. Že za nás „někdo“ vyřeší naše problémy. Že nám „někdo“ sežene peníze na naše projekty. V tomto bludu, do kterého nás uvrhlo čtyřicetileté vládnutí strany, která skutečně měla tendenci mít kontrolu nad vším, včetně našich myšlenek, žije valná část společnosti a mezi nimi bohužel i někteří naši zastupitelé. V jakési mezidiskuzi vystoupil pan Krátký a zeptal se: „ Je možné podat žádost o grant pro hasiče. Žádali jste?!“  Snad by ani nešlo o tu otázku, ale o ten „tón…“. O to, s jakou samozřejmostí se očekává, že se „někdo“ bude snažit za nás…Na závěr zastupitelstva navíc v občanské diskuzi vystoupil pan Kub, který velmi ošklivým a nevkusným způsobem napadl vedení města, jakto že se nestará! Jakto, že nechalo věž zchátrat, jak to je jenom možné..! On že zastupuje sedmdesát nespokojených hasičů…
Hasičská věž je poškozená od roku 2007 – co dělalo těchto sedmdesát nespokojenců (pokud skutečně existují)  v čele s panem Kubem ty dva roky? Paní starostka odpověděla, že pokud ona ví, tak se vedení hasičského sboru snažilo tuto situaci řešit přes rok, až se nakonec obrátilo na město. Pak se tedy nabízí otázka, zda sbor ví, že má v panu Kubovi takovéhoto mluvčího, anebo zda jim jen dělá medvědí službu…

Město samozřejmě o grantu pro hasiče ví (byť by v podstatě nemuselo), ale protože nebyl připravený projekt, nemohlo žádat. Můj názor je, že každá takováto organizace, jako je například i SDH, má možnosti sama si zjišťovat a zajišťovat přísun peněz, ať sponzorských, či z grantů a dotací, a postarat se tak o bezproblémový chod sdružení. Měla by jednat, sama se snažit vyhledávat si možnosti a granty a poté – třeba i ve spolupráci s městem – žádat!
Ale ruku na srdce - každý z nás má jistě nějaký ten „žádací vroubek“ a tak si v předvečer velikonočních svátků dovolím drobnou parafrázi: „kdo jsi nežádal, hoď si klidně kamenem“, ostatní zpytujme svá svědomí…

Podobný problém řeší Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko, jehož jsou Volary členem. Sdružení, které vzniklo proto, aby bylo snazší dosáhnout třeba právě na granty či dotace a také proto, že prostě některé věci přesahují hranice obcí a měst, stagnuje a jeho potenciál není využíván. Ovšem, rozhodně není cestou to, co navrhuje ing. Cigánek – tedy vystoupit, případně zrušit. To je samozřejmě jednoduché, ale nekoncepční. Cestou naopak musí být plné využívání možností, které takovéto sdružení nabízí, ale… Ale je potřebné, aby se opět našel onen „NĚKDO“, kdo se tomu bude věnovat. A proto se sdružení obcí v prosinci změnilo na klasické sdružení, aby do sebe mohlo vstřebat i lidi z podnikatelské sféry, či z občanských sdružení a díky tomu konečně nastartovat svou činnost. Toto je samozřejmě výzvou pro všechny, kteří se chtějí zapojit do dění ve svém okolí. Máte-li nápady, máte-li chuť pracovat – zde je jedna z možností, jak se realizovat.


Dalším drobným zádrhelem se stává žádost nájemníků domu č.p. 72 o zařazení do privatizace. Tento poměrně nestandardní požadavek rozvířil debatu, zda vyhovět, či se přísně držet toho, co bylo již navrženo a schváleno. Žádost nájemníků dokresluje současný trend, že vlastnit svůj byt je to pravé. Ovšem město se také musí držet nějakého plánu a nastavit si pravidla co si ponechá a co ještě prodá, takže nám tu vzniklo jakési „dilemno“ abych použil slova nového baviče zastupitelstva ing. Cigánka, který se snaží svými „perličkami“ a „ptákovinami“ převzít žezlo diskutérství panu Trnkovi, ovšem jeho grácii a tah na branku prostě nemá. Dům byl nakonec po nejistém hlasování do privatizace zařazen. Jen je opět smutné, že ani jeden z nájemníků, kterých se to týkalo a kteří asi na koupi mají zájem, se nedostavil na jednání zastupitelstva, aby tak svým slovem mohl rozhodování případně ovlivnit. Měli by možnost vidět, jak se ten který zastupitel k jeho problému staví a při volbách pak využít svého práva a ovlivnit podobu politiky, namísto toho, že bude sedět kdesi v restauraci a nadávat na všechny a na všechno…

Drobná diskuze se rozhořela kolem slučování školy. Veřejnost chce znát, jak to tedy bude… Starostka odpověděla, že s největší pravděpodobností letos ke sloučení nedojde, neboť stále ještě nejsou dořešeny technické věci, které by to umožňovaly, ale že jednání s ředitelem základní školy stále ještě nejsou u konce.


Když už jsem zmínil pana Trnku - ten měl tentokráte příspěvek vskutku k věci. Trápí ho (a nejen jeho) nesrozumitelné dopravní značení ve městě. Tento problém je dlouhodobý a bohužel město má jen velmi malé páky, jak tuto věc ovlivnit – ale… Byla vybrána specializovaná firma z Českých Budějovic, která zpracuje odborný posudek o dopravním značení ve Volarech, na základě kterého bude moci město jednat s příslušnými úřady. Takže uvidíme, co to přinese. Ale musím tentokrát smeknout před tímto divokým diskutérem, který ing. Mrkvičkovi na jeho příspěvek, že tímto se zabýval už i on a že vyhlášky a předpisy nařizují to i ono a že to nelze udělat, odpověděl: „…tak to jsou jenom pindy, který slyším všude. Pojďme s tím ale konečně něco udělat…“ jen je škoda, že to neřekl už před pěti lety…

Takže na závěr – přestaňme pindat, přestaňme žádat „někoho“ ať za nás požádá a pojďme se společně podílet na tom, aby se nám v našem městě a jeho okolí žilo spokojeně…

Petr Čmerda

10.04.2009 16:24:06
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one