Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary IČO: 60097540

Zastupitelé se sešli letos naposledy...

V pondělí 21.12. 2009 se ke svému letošnímu poslednímu jednání sešlo třináct zastupitelů města Volary. Chyběl ing Mrkvička. Z důvodu nemoci se omluvila paní Mazurová. Jednání bylo usnášení schopné, a tak úderem sedmnácté hodiny zahajuje starostka města Martina Pospíšilová tuto důležitou schůzi, kde se bude rozhodovat o podobě rozpočtu města na rok 2010…(celé)
Vzhledem k předešlým nedorozuměním ohledně mých fejetonků z radnice předjímám, že se jedná čistě o můj odlehčený subjektivně-neobjektivní náhled do sálu zastupitelstva, který nevyjadřuje postoj občanského sdružení U Nás ani redakce serveru Volary.eu, na jejichž stránkách publikuji. Veškeré výhrady či připomínky posílejte na můj e-mail: PFerdos(zavináč)seznam.cz – Petr Čmerda

“Odvzdušněné zasedání zastupitelů…”

V mrazivý pondělní večer se scházejí zastupitelé ve studené zasedací místnosti volarské radnice. Těkavé pohledy mrzutých a ztuhlých zástupců lidu přinutily tajemníka městského úřadu ing. Františka Pokorného k akci. Spolu se zástupcem nejmenovaného jihočeského média, který jako jediný disponoval (bůh ví proč?) šroubovákem, se jal odvzdušňovat topení. Jaká podivuhodná paralela tak vznikla! Média zcela kontraproduktivně přispěla k tepelné pohodě zastupitelů a vnesla do jejich řad spokojené vrnění. Počítám, že tak přišla o slušného mrazivého vánočního sólokapra…

Ovšem nakonec se přeci jen médiím dostalo munice a to překvapivě právě díky topení. Ano, pan zastupitel Trnka, pln donkichotského odhodlání se znovu vydal do boje za tepelná čerpadla, jež by měla vytápět dům č.p. 13. “Já teda o těch čerpadlech vůbec nic nevím, ale jsem přesvědčen, že minulé zastupitelstvo pochybilo,” hřměl jeho hlas sálem. “Ani jsme nedali možnost se druhé straně vyjádřit!” prohlašuje a zcela při tom pomíjí skutečnost, že tato kauza se vleče již téměř pátým rokem a že jednání se zástupci družstva dávno proběhla nejen s momentálním vedením města, ale i s minulým, jak připomněl bývalý místostarosta pan Krátký. Ovšem pan Trnka v zápalu jakéhosi revolučního hněvu tyto námitky nevnímá a stojí si neustále za svým, připomínaje tak zaseknutou gramofonovou desku…

Nutno dodat, že situace obyvatel tohoto domu je bohužel dosti neradostná, ovšem město Volary za tento stav nenese žádnou zodpovědnost.

Další kauza, která rozvlní řady zastupitelů je oznámení rady o odvolání ředitele Správy domů a bytů ing Miroslava Mlčocha. Zastupitele samozřejmě zajímají podrobnosti. Z odpovědi starostky města se dá odvodit, že důvodem je neoprávněné nakládání s majetkem města. Nejde o žádné obohacování či snad nějakou kriminální činnost. Došlo pouze k nedorozumění ohledně pravomocí ředitele SBD, které ovšem rada města nemohla jen tak přejít. Pan Mlčoch byl odvolán z funkce ředitele a bylo mu nabídnuto místo v rámci SBD, které ovšem odmítl a nakonec sám podal výpověď.

Správa bytů a domů byla ještě zníměna při projednávání rozpočtu. Zastupitel pan Krátký prohlásil, že se mu zdá provoz této organizace poměrně drahý, vzhledem k objemu obhospodařovaného majetku. “Ano, SBD je momentálně nejnákladnější příspěvkovou organizací města,” odpověděla mu paní starostka. “Proto se rada města rozhodla již neobsazovat uvolněné místo po panu Mlčochovi. Vedením Správy byl pověřen Pavel Interholze, dlouholetý zaměstnanec SBD”.

No a to je vlastně v letošním roce vše. Sál se příjemně zahřál. Rozpočet města na příští rok byl bez větších námitek schválen (podrobněji zde), a závěrečná diskuze se vedla v duchu kladné rekapitulace končícího roku.

Nezbývá tedy než si popřát krásné a klidné svátky Vánoční a Šťastný nový rok 2010.

Petr Čmerda

23.12.2009 23:07:56
U Nás Volary
Webmaster © 2007 - 2020 Petr Čmerda - studio Drift(e)Books (driftbooks.eu)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one